Eckart Wintzen 1939-2008 - Strijder voor een betere wereld, mede door een beter belastingstelsel.

Op 21 maart is Eckart Wintzen plotseling overleden. Hij was een Bekende Nederlander, dus hier is geen toelichting nodig over zijn leven, eigenschappen en 'normale' activiteiten. Tot begin jaren negentig was hij een creatieve en zeer succesvolle ondernemer in de computersoftware. Daar verraste hij in 1991 iedereen met een milieujaarrekening in het jaarverslag aan de aandeelhouders. Waarschijnlijk was dit wereldwijd de eerste berekening door een bedrijf van de aan het milieu Onttrokken Waarde, zoals het toen heette. In die tijd werkte ik bij Akzo aan milieubeleid en ik herinner me levendig hoe groot de verwarring daar en in het hele VNO-NCW toen was. De BOW-berekening was pionierswerk, erg primitief, maar van grote betekenis. De door de bedrijfsactiviteiten van BSO Origin onttrokken waarde werd toen geschat op minder dan één procent van de toegevoegde waarde en het bedrijf zou dit graag betalen als iemand het zou incasseren. Vanaf die tijd is de vergroening van de belastingheffing in ons land geleidelijk op gang gekomen en nu is er zelfs een staatssecretaris, die zich er sterk voor inzet.

Voor de duurzaamheidsbeweging had Eckart ook naast zijn werk al een actieve belangstelling. Anders had hij natuurlijk nooit van het begrip ecotax gehoord. Maar deze kant kreeg veel meer aandacht na het verkopen van zijn bedrijf. De verkoop maakte hem landelijk zeer bekend en de opbrengst ruimschoots 'financieel onafhankelijk'. Hij begon te investeren in kleine bedrijven, bij voorkeur met een mogelijke bijdrage aan een duurzamere economie: veel vormen van dienstverlening en het overbodig maken van zakelijke reizen door het videovergadersysteem "eyecatcher". Toen werd hij met zijn onconventionele baard, kleding en helder taalgebruik een echte alternatieve ondernemer en ambassadeur door duurzaam ondernemen, die ook door Koot en Bie werd herkend.

Eckart doneerde via een eigen stichting The Home Foundation veel aan projecten en organisaties, die het bewustzijn bij burgers en politici vergroten van de gevaarlijke aantasting van de natuur, zoals het Worldwatch Instituut in de VS. En aan organisaties die een betere leefstijl en oplossingen presenteren, zoals de opiniebladen Ode en Sla (niet over geweld, maar vegetarisch eten). Andere ondernemers probeerde hij te inspireren tot duurzamer zaken doen via het Social Venture Network en in veel bestuursfuncties, o.a. bij de Stichting Doen. De kunstenaar Pieter Kooistra pleitte naast zijn artistieke werk en zijn uitvinding 'kunstuitleen' voor het UNO-basisinkomen en Eckart steunde hem daarbij. Op veel manieren probeerde hij vooral politici tot grotere inzet voor duurzaamheid te prikkelen - hij nam actief deel aan de huldiging van Al Gore in Amsterdam tijdens de laatste verkiezingen in ons land.

Bij INTEGeR… consult heeft Eckart enkele projecten meegefinancierd, o.a een marktonderzoek voor een project met de Stichting Grondvest om emissiehandel een fair trade te maken: B4FET - Business for Fair Emission Trade. Enkele grote banken waren positief over het concept en vonden het bepleiten van gelijke rechten voor alle wereldburgers heel nobel, maar wat voorbarig - helaas. Een aantal jaren is Ex'tent lid geweest van de bedrijvenlobby vóór het Kyoto Protocol, de European Business Council for Sustainable Energy - e5. Het was medio jaren 90 de enige groep bedrijven, die dit deed. Alle andere lobbies waren ronduit tegen 'Kyoto' of leverden slechts lippendienst met vele slagen om de arm, zoals nu nog steeds blijkt. Eckart's krachttermen hierover zal ik hier niet citeren.

Bij gesprekken, vele emails en gezamenlijke bezoeken aan conferenties over deze thema's was Eckart een fantastische inspirator, klant en vriend. Met velen zal ik hem zeer missen. Een ondernemer die zo goed toegang heeft tot de bestuurselites in bedrijven en politiek en daar zo indringend de urgentie van veel effectiever beleid voor duurzame ontwikkeling door scherpe regels en groene prijzen door BOW-ecotax probeert duidelijk te maken, is er nu even niet …

De volledigheid vereist wel te vermelden dat Eckart hierin ook ernstig werd gefrusteerd - de afgelopen maanden viel het hem zichtbaar moeilijker het verhaal voor de zoveelste keer tegen dezelfde niet of nauwelijks luisterende "leiders" te herhalen. Hij was diep geraakt door de analyse van George Monbiot in zijn boek Hitte en een later artikel dat de urgentie nog verder opvoert. Eckart wilde Monbiot graag zo snel mogelijk spreken en dat was in voorbereiding …. maar dat zal dus wat later worden, ná De Zondvloet?  

Paul Metz

INTEGeR… consult, Velp

 

 Concentrated Solar Power CSP (Concentrated Solar Power) is een manier van energie-opwekking die al sinds begin jaren 80 in de Verenigde Staten wordt gebruikt om aan de groeiende energie-behoefte te voldoen.

Verschillende projecten, onder andere in de woestijnen van Californië en Nevada, hebben aangetoond dat CSP een betrouwbare en concurrerende vorm van energie-opwekking is die een grote toekomst te wachten staat. Er zijn al CSP-centrales die meer dan 100 Megawatt/h leveren; genoeg voor een middelgrote stad. Meer hier.


Paul Metz

INTEGeR... consult serves clients who share the belief that sustainable development is possible and can be done in ways attractive for citizens and companies all over the world. Their own products and services already score "above average" and they know that they can do much better. But not alone...

It is well known that sustainable innovation requires a combination of inventions and product development, but above all a sufficient market demand for the 'clean and social' sales catalogues. This market demand within the newest limits for the sustainable use of Nature and the work of Citizens is at the moment developing too slowly to achieve the UN Millennium Goals and national targets.
Pro-active business leaders are convinced that science and technology offer all 'alternatives' needed to make a worldwide improvement of the standard of living possible within the limits on the use of Nature and the Human Rights.

Continued here.
In the latest editorial: Political leadership needed for Europe and its energy future.

The current European (and global) political and economic situation is characterised by a high degree of uncertainty, a stalemate, lack of confidence in investment directions and areas, low interest rates and high stock indices combined with huge savings and lack of consumption and investments, politicians and business leaders waiting for each other, sometimes working to get support from other stakeholders, more of the same, business-as-usual instead of innovations, etc. ...

Three issues especially cause great concern today and offer potential for positive business action.

Continued here.


Spoltlight - Power Forecast

This spotlight about building an advanced high-voltage power transmission in Connecticut (US), illustrates that such a process encompasses at least as many political obstacles as technical challenges. The importance of attention for the political process is often underestimated, yet is essential for successful (sustainable) innovation. "Power politics doesn’t make big headlines, but it’s really the important issue."

For two years, political squabbling had idled an innovative 40-kilometer underwater power line installed by Trans-Énergie to strengthen the link between the Connecticut and Long Island power grids. On the Thursday in question, Trans-Énergie, Long Island’s power utility, and Connecticut regulators had finally found a way to end the impasse. Continued here.